BERLIN-CHEMIE zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i dystrybucją wyrobów farmaceutycznych.
Firma

Naszym celem jest zdrowie

BERLIN-CHEMIE to dynamicznie rozwijająca się firma o bogatej tradycji.

Wartości

Kodeks postępowania
Grupy MENARINI

Nasza działalność opiera się na etyce i uczciwości.

Działalność międzynarodowa

Międzynarodowe sukcesy
BERLIN-CHEMIE

BERLIN-CHEMIE posiada przedstawicielstwa w ponad 30 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

BERLIN-CHEMIE jest integralną częścią Grupy MENARINI.