Grupa MENARINI

Czołowa włoska firma farmaceutyczna

Grupa MENARINI z siedzibą we Florencji jest czołową włoską firmą farmaceutyczną. Prowadzi działalność w ponad 140 krajach na całym świecie. Opierając się na swojej ponad 125-letniej historii, Grupa gwarantuje międzynarodowe standardy jakości.

Ponad 17 tys. pracowników Grupy MENARINI codziennie pracuje nad nowatorskimi rozwiązaniami zdrowotnymi, dążąc do poprawy jakości życia ludzkiego. Roczne obroty Grupy na świecie wynoszą 3,8 mld euro.

> 17,500 pracowników

> 140 krajów

3.8 mld euro obrotu

Wyniki finansowe świadczą o skuteczności strategii opartej na badaniach, wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i umiędzynarodowieniu działalności, a także umiejętności rozpoznawania oraz zaspokajania potrzeb lekarzy i pacjentów.

Jedną z głównych zalet filozofii Grupy MENARINI jest współpraca z partnerami międzynarodowymi: celem jest synergia umożliwiająca opracowanie innowacyjnych rozwiązań, produktów farmaceutycznych oraz usług w sektorze ochrony zdrowia.

Wysoki poziom jakości stanowi dla Grupy MENARINI podstawę wspólnej strategii korporacyjnej. Wszystkie struktury organizacyjne uczestniczą w różnych szczeblach procesu produkcji leków. Wydajny system tworzący wyjątkowe środowisko pracy pozwala zapewnić jakość na każdym etapie produkcji leków: od badań nad produktami leczniczymi po ich wytwarzanie, od sprzedaży po przekazywanie informacji naukowych. Wszystko to z myślą o jednym celu: osiągnięciu doskonałości.

Na całym świecie Grupa prowadzi 10 ośrodków badawczych i 18 zakładów produkcyjnych, które wytwarzają ponad 585 milionów jednostkowych dawek leków rocznie.

Grupa osiąga stały wzrost obrotów i zatrudnienia, co jest efektem strategii korporacyjnej opierającej się na działalności badawczo-rozwojowej i międzynarodowej współpracy. Takie podejście przynosi korzyści również firmie BERLIN-CHEMIE, która konsekwentnie i z powodzeniem realizuje tę strategię w swoim obszarze odpowiedzialności.

Kolejne tematy