Nasz cel

Razem – dla życia

Od momentu, gdy firma BERLIN-CHEMIE weszła w skład Grupy MENARINI, doświadcza zrównoważonego rozwoju oraz pomyślnie rozszerza działalność. Wprowadzając na rynek dostosowane do potrzeb pacjentów i lekarzy produkty zdrowotne, BERLIN-CHEMIE oferuje szeroki asortyment leków przeznaczonych do stosowania w leczeniu chorób serca, układu oddechowego, cukrzycy i dny moczanowej, zamierza również rozpocząć produkcję leków onkologicznych.

Wszyscy pracownicy BERLIN-CHEMIE odczuwają dumę ze współpracy z klientami, która pozwala nam trzymać rękę na pulsie postępów w dziedzinie produktów leczniczych oraz dostrzegać szanse, dzięki którym nasze produkty mogą wpływać na znaczną poprawę jakości życia pacjentów.

Naszym celem jest szybkie wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek dzięki partnerskiej współpracy i zawieraniu umów licencyjnych z innymi podmiotami międzynarodowymi i krajowymi, ponieważ pozwala to naszym klientom uzyskać dostęp do szerszej gamy najnowocześniejszych opcji terapeutycznych.

Klucza do tego sukcesu należy szukać w wysokich kwalifikacjach personelu BERLIN-CHEMIE. Nasi pracownicy są zmotywowani i skoncentrowani na swoich zadaniach.

Strategicznymi korporacyjnymi celami BERLIN-CHEMIE w ramach Grupy MENARINI są działania badawczo-rozwojowe i współpraca na arenie międzynarodowej. Obie strategie mają na celu zapewnienie pacjentom na całym świecie dostępu do innowacyjnych produktów leczniczych. BERLIN-CHEMIE konsekwentnie realizuje te cele w Niemczech, Europie Wschodniej i krajach WNP w celu poprawy jakości życia pacjentów.

Kolejne tematy