Meta menu

Jakość leku jest najważniejsza

BERLIN-CHEMIE opracowuje, produkuje i sprzedaje produkty farmaceutyczne


Filia BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. działa w Polsce w imieniu BERLIN-CHEMIE, spółki należącej do grupy MENARINI. Utworzona w 1886r. MENARINI, z siedzibą główną we Florencji, od wielu lat zajmuje czołową pozycję na włoskim rynku farmaceutycznym. MENARINI przez pokolenia rozwijała swoją działalność, aby stać się globalną firmą farmaceutyczną, zarządzaną przez właściciela.

MENARINI skoncentrowana jest na dwóch celach strategicznych: badaniach i rozwoju globalnym. Powyższe kierunki umożliwiają zastosowanie innowacyjnych leków z korzyścią dla pacjentów na całym świecie. Grupa MENARINI cieszy się doskonałą opinią na całym świecie jako skuteczny i rzetelny partner. Odnosi się to zarówno do opracowywania nowych leków, jak i doniesień naukowych.

BERLIN-CHEMIE również odnosi korzyści z podejścia opartego na partnerstwie. Naszą działalność konsekwentnie realizujemy w oparciu o strategię grupową.


WYSZUKIWANIEWIĘCEJ INFORMACJI O MENARINI

Menarini Group logo

Więcej informacji o firmie Menarini można znaleźć na stronie www.menarini.com External Link