Nasza historia

Firma farmaceutyczna o bogatej tradycji, ulokowana w samym sercu Europy

 

1890 – Kahlbaum Laborpräparate

W 1890 roku Johannes Kahlbaum założył firmę chemiczno-farmaceutyczną Kahlbaum Laborpräparate. Stara fabryka znajdowała się na terenie obecnej siedziby BERLIN-CHEMIE AG w dzielnicy Berlin-Adlershof. Na początku XX w. firma Kahlbaum Laborpräparate zatrudniała ponad 250 osób, które produkowały ponad tysiąc różnych laboratoryjnych preparatów chemicznych i pierwszych produktów leczniczych.
1927 – Od Schering-Kahlbaum AG do Schering AG

Po połączeniu w 1927 r. z firmą Schering (z siedzibą w Berlin-Wedding) spółka zmieniła nazwę na Schering-Kahlbaum AG, stając się jedną z największych firm chemicznych i farmaceutycznych w Niemczech.
Zaledwie dziesięć lat później, w 1937 r., po całkowitym przejęciu przez Schering AG firma zmieniła strategię działania: od tego momentu koncentrowała się na wytwarzaniu nie tylko wyrobów chemiczno-technicznych, ale także coraz większej liczby produktów farmaceutycznych.

1956 – VEB Berlin-Chemie

Po zakończeniu II wojny światowej fabryka Schering AG w Adlershof znalazła się w radzieckiej strefie okupacyjnej, a w konsekwencji w późniejszej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Maszyny, urządzenia, zaplecze laboratoryjne i surowce przepadły, ale produkcję kontynuowano na zlecenie administracji wojskowej. Duża część wyrobów została przejęta przez okupacyjne siły radzieckie w ramach reparacji. W 1948 r. zakład w Adlershof został znacjonalizowany i przekształcony w przedsiębiorstwo państwowe.

Od połowy lat 50. firma działała pod szyldem VEB Berlin-Chemie. W następnych latach państwowa spółka przekształciła się w jedno z największych przedsiębiorstw chemiczno-farmaceutycznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Oprócz penicyliny, insuliny i chloramfenikolu VEB Berlin-Chemie wytwarzała środki ochrony roślin, a później również krzemiany dla budownictwa mieszkaniowego oraz surowce dla przemysłu tekstylnego i kosmetycznego.

1990 – Założenie BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft (SA)

Krótko przed upadkiem muru berlińskiego firma została przekształcona w spółkę akcyjną, aby ją zabezpieczyć na przyszłość. Doprowadziło to również do zmiany profilu działalności: od tego momentu BERLIN-CHEMIE zajęła się wyłącznie produktami farmaceutycznymi, dostosowując produkcję do międzynarodowych standardów. W tę radykalną zmianę firma zainwestowała ponad 100 milionów marek. Po zjednoczeniu Niemiec agencja Treuhandanstalt otrzymała zadanie sprzedaży nowo utworzonej BERLIN-CHEMIE AG w drodze międzynarodowego przetargu.

1992 – Sprzedaż włoskiej Grupie MENARINI

Największa włoska firma farmaceutyczna, Grupa MENARINI, nabyła BERLIN-CHEMIE AG w 1992 r. w drodze międzynarodowego przetargu. Nowy właściciel rozbudował w szczególności działy marketingu i sprzedaży, aby dostosować działalność firmy do bieżących wyzwań. W takim kształcie BERLIN-CHEMIE działa na niemieckim rynku farmaceutycznym od 1993 r., a już rok później zaczęła odnosić duże sukcesy gospodarcze. W ciągu ostatniego dwudziestolecia BERLIN-CHEMIE stała się ważnym graczem na międzynarodowym rynku farmaceutycznym.

Kolejne tematy