Zastrzeżenia prawne

Nasze strony internetowe mają na celu dostarczanie informacji na temat naszej firmy, produktów i innych usług. Zależy nam na tym, aby informacje te były sprawdzone, pełne i aktualne, dlatego są opracowywane z wielką starannością i podlegają ciągłej aktualizacji. Informacje na naszych stronach są przedstawione jedynie w celu przekazania ogólnej informacji i nie powinny być traktowane jako porady medyczne, handlowe ani innego rodzaju porady. Wykluczone jest więc wnoszenie roszczeń o uzyskanie rekompensaty za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z naszych stron internetowych i z zamieszczonych tu informacji.

W przypadkach, kiedy nasze strony internetowe zawierają, lub odnoszą się do informacji uzyskanych od osób trzecich, informacji tych nie należy traktować jako rekomendację ze strony naszej firmy. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować rzetelności czy zasadności takich treści, z oczywistych przyczyn nie jesteśmy w stanie przejąć za nie odpowiedzialności.

Program, jego treść, tekst oraz grafika itp. chronione są prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Informujemy także, iż wszystkie nazwy produktów i inne nazwy stosownie oznaczone podlegają ochronie prawnej znaków towarowych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie, w tym reprodukcja, rozpowszechnianie i przetwarzanie, jest dopuszczalne tylko w zakresie przepisów prawa i wyłącznie za zgodą osoby upoważnionej.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, zawartości naszych stron internetowych.

© BERLIN-CHEMIE AG

Kolejne tematy