Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne

Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest praca na rzecz opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez tworzenie i wyrób innowacyjnych produktów leczniczych. Ponieważ jesteśmy producentem leków, poziom naszej odpowiedzialności jest szczególnie wysoki. Aby zapobiec zagrożeniom dla konsumentów, nasze produkty podlegają stałemu monitorowaniu i badaniom, gwarantującym ich doskonałą jakość. Dotyczy to również warunków produkcji. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanego na wyzwania przyszłości. Dlatego w swoich działaniach uwzględniamy aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Odpowiedzialność za środowisko

Przy wytwarzaniu produktów leczniczych ponosimy odpowiedzialność za oszczędzanie zasobów oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Jesteśmy również zobowiązani do ciągłego prowadzenia ekonomicznie uzasadnionych działań na rzecz poprawy wydajności środowiskowej i energetycznej.

Korzystamy na przykład z wielu sposobów oszczędzania energii, przyczyniając się do ochrony klimatu. Staramy się stale zwiększać efektywność wykorzystania surowców i materiałów opakowaniowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Odpowiedzialność za naszych pracowników

Uważamy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy to jedno z zadań wchodzących w zakres zarządzania. Z tego powodu zapewniamy warunki, które umożliwiają wszystkim naszym pracownikom wykonywanie pracy w bezpiecznym i bezwypadkowym środowisku. Zagrożenia i czynniki ryzyka są systematycznie eliminowane lub minimalizowane.

Zapewniamy bezpieczeństwo naszym pracownikom i partnerom za pomocą środków strukturalnych, wyposażenia technicznego i szkoleń dla personelu oraz poprzez ścisłą współpracę z władzami.

Kolejne tematy