Kodeks postępowania Grupy MENARINI

Nasza działalność opiera się na etyce i uczciwości

Kodeks postępowania Grupy MENARINI wyraża wartości stanowiące inspirację dla naszej działalności. W żadnym wypadku zamiar działania w interesie Grupy MENARINI lub jej spółek zależnych nie może uzasadniać postępowania sprzecznego z zasadami zawartymi w Kodeksie.

Uznanie uczciwości i etyki za podstawę naszych działań stanowi źródło naszej siły oraz klucz do pomyślnego rozwoju.

Niniejszy Kodeks to nie zbiór słów na papierze, lecz precyzyjny, konkretny przewodnik, którego zadaniem jest kierowanie postępowaniem dyrektorów, kierowników i pracowników we Włoszech i innych krajach, jak również zobowiązanie ich do wspólnego, świadomego działania na rzecz naszych interesariuszy.

Kodeks postępowania Grupy MENARINI ma zastosowanie do wszystkich spółek Grupy bez względu na lokalizację.

POBIERZ

Globalny Kodeks Postępowania Grupy Menarini
Globalny Kodeks Postępowania Grupy Menarini Dla Stron Trzecich

Kolejne tematy