Najwyższe kwalifikacje w działalności międzynarodowej

W ramach działającej na całym świecie Grupy MENARINI spółka BERLIN-CHEMIE odpowiada za ponad 30 krajów w Europie Środkowej i Wschodniej, a także we Wspólnocie Niepodległych Państw. W większości krajów BERLIN-CHEMIE jest reprezentowana przez oddziały lub przedstawicielstwa.

Naszym celem, jako niezawodnego partnera w sektorze opieki zdrowotnej, jest przyczynianie się do rozwiązywania złożonych problemów polityki zdrowotnej w wymienionych regionach świata za pomocą naszych produktów i know-how. W tym celu BERLIN-CHEMIE rozwija w wielu krajach partnerską współpracę na wszystkich poziomach działalności.

Gwarantem jakości działań firmy w różnych regionach świata jest jej personel. Zmotywowani i dobrze wyszkoleni pracownicy zajmujący się rejestracją i marketingiem mają do dyspozycji zarówno innowacyjne produkty będące owocem działalności badawczej Grupy MENARINI, jak i tradycyjne, sprawdzone leki.

Doskonała współpraca między pracownikami różnych narodowości a główną siedzibą BERLIN-CHEMIE gwarantuje właściwe prowadzenie dokumentacji, planowania produktu i produkcji w Berlinie, a także elastyczną logistykę w różnych strefach czasowych i klimatycznych.

Przegląd lokalizacji placówek BERLIN-CHEMIE

Tutaj znajdą Państwo przegląd wszystkich lokalizacji firmy BERLIN-CHEMIE: