Kontrola jakości

System kontroli jakości zapewnia doskonałą jakość naszych produktów

Firma BERLIN-CHEMIE posiada dokładnie zaplanowany i poprawnie wdrożony system gwarancji jakości.

Jako wytwórca leków jesteśmy w pełni świadomi swojej odpowiedzialności wobec naszych klientów: pacjentów, lekarzy, farmaceutów i dystrybutorów. Naszym priorytetem pod względem jakości jest zapewnienie ich jak największego zadowolenia, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu i poświęceniu ze strony wszystkich pracowników BERLIN-CHEMIE.

Gwarantujemy to, produkując leki charakteryzujące się:

  • wysoką skutecznością
  • wysokim stopniem bezpieczeństwa
  • wysoką jakością

Leki naszej firmy produkuje się i kontroluje zgodnie z międzynarodowymi zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Posiadamy szczegółową dokumentację dotyczącą produkcji, procesów wewnętrznych oraz kontroli jakości wytwarzanych leków.

Przy opracowywaniu nowych produktów, również kierujemy się zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Klinicznej oraz Laboratoryjnej (GMP, GCP i GLP) w odniesieniu do działalności badawczej.


WYSZUKIWANIE