Opracowywanie nowych leków

Tworzenie leków odbywa się poprzez łączenie substancji aktywnych z substancjami pomocniczymi

Termin „formy galenowe” wywodzi się od nazwiska rzymskiego lekarza greckiego pochodzenia Klaudiusza Galena. Jako osobisty lekarz Marka Aureliusza ustalał on systematyczne, skuteczne dawki leków, a tym samym stworzył podstawy współczesnej farmacji.

Pracownicy Działu Rozwoju Farmaceutycznego BERLIN-CHEMIE zajmują się wszelkimi kwestiami związanymi z przetwarzaniem substancji czynnych na potrzeby gotowych do użycia leków. Opracowywane są tutaj preparaty w następujących prezentacjach:

  • leki w postaci stałej, jak tabletki i liofilizaty
  • leki w postaci półstałej, jak maści i kremy
  • preparaty płynne, takie jak roztwory czy roztwory do iniekcji

Nowoopracowane leki przechodzą następnie badanie pod kątem stabilności. Dział Rozwoju Farmaceutycznego produkuje wszystkie próbki kliniczne niezbędne do późniejszego przeprowadzania badań klinicznych, wykonywanych w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków.

Personel Działu Rozwoju Farmaceutycznego pracuje obecnie nad ponad 50 różnymi projektami badawczo-rozwojowymi dla całej grupy MENARINI.

Ten odznaczający się silną motywacją zespół ma do swojej dyspozycji nowocześnie wyposażone laboratoria o kontrolowanych parametrach środowiskowych (tzw. clean-room technology), a także urządzenia umożliwiające produkcję i pakowanie nawet najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie próbek klinicznych leków.


WYSZUKIWANIE