Chemia

Chemiczne i analityczne opracowywanie nowych substancji aktywnych

Dział Chemiczny bierze udział w projektach, których celem jest opracowywanie innowacyjnych substancji czynnych. Działania te to między innymi synteza substancji porównawczych oraz metabolitów, ich charakterystyka fizyko-chemiczna oraz ustalanie cech istotnych dla ich bezpiecznego stosowania.

Ten szeroki zakres zadań jest realizowany przez specjalistów z Grupy Syntezy, Grupy Charakterystyki Substancji i Grupy Biofarmacji.

Grupa Syntezy jest odpowiedzialna za dostarczanie próbek substancji do badań przedklinicznych oraz analityczne opracowywanie metod chemii organicznej oraz nowoczesnych technologii oczyszczania.

Grupa Charakterystyki Substancji zajmuje się opracowywaniem naukowego opisu innowacyjnych substancji czynnych, ze szczególnym uwzględnieniem określania tożsamości substancji, stopnia czystości, składu oraz własności fizyko-chemicznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii analitycznych.

Grupa Biofarmacji jest odpowiedzialna za analizy materiałów biologicznych w ramach badań toksykologicznych nowych substancji czynnych.


WYSZUKIWANIE